آمار بازدید

 

کل بازدید کنندگان : 101928
بازدید کنندگان امروز : 6
بازدید کنندگان این صفحه : 3003
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/5469
تقویم و مناسبت ها
ساعت
شرح وظایف
 • هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان
 • هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری
 • بررسی و تجزیه تحلیل اعتباری پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 • برنامه ریزی در خصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص منابع، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته (تهیه و تنظیم بودجه سالانه و واحدهای سازمانی تابعه)
 • تهیه، سنجش و تنظیم گزارشهای لازم از نحوه اجراء و میزان پیشرفت طرحها و برنامه های استانداری
 • تنظیم موافقت نامه بودجه در قالب برنامه ها پس از وصول بودجه مصوب و پیگیری در حصول تخصیص ها
 • نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی از عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه
 • هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه
 • انجام کلیه امور مرتبط با تشکیلات استانداری و و احدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور
 • پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه
 • نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان.
 • انجام برنامه ریزی های لازم جهت مستند سازی و اصلاح بهبود فرآیند های انجام کار در استانداری و واحد های تابعه
 •  انجام برنامه ریزی های لازم در جهت توانمندسازی، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحد های تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف دستیابی به تعالی سازمانی
 • مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه، مستندسازی فرآیندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحدها، تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روشهای انجام کار در سطح استانداری
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار در بخشهای مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روشها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط
 • نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته بر اساس سیاستها، خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط
 • تهیه و تنظیم، نظارت  و عنداللزوم اجرای برنامه های آموزشی سالانه آموزش های کوتاه مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه
 • نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی عملکرد دوره های آموزشی استانداری واحدهای تابعه
 • انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذی صلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
 • پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی استانداری و واحد های تابعه اعم از تعیین اولویتهای نیازهای پژوهشی و ارائه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوی استان
 • استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه
 • برنامه ریزی در جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات و واحدهای تابعه و تابعه
 • منوي اصلي

  کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد